Produkt dnia
Fuchs Renolin VG 46 205L
Fuchs Renolin VG 46 205L

2 698,92 zł

1szt.
Fuchs Agrifarm STOU 10W30 205L
Fuchs Agrifarm STOU 10W30 205L

4 451,21 zł

1szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
REGULAMIN ZAKUPÓW
 


REGULAMIN


 

OGÓLNE POSTANOWIENIA

 

1. Sklep internetowy www.el-olej.pl prowadzony jest przez Firmę Elektra Sp.J Marek Styś Leszek Spała z siedzibą w Zielonce  przy ul.Mareckiej 41 (woj. mazowieckie). NIP: 125-00-57-740  Regon: 011819817

2. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że ma ukończone 18 lat.

3. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

5. Podany przez użytkownika adres e-mail oraz telefon kontaktowy i adres może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

2. Nieprawidłowo wypełnione ”formularze zamówienia” nie będą rozpatrywane.

3. Przez złożenie zamówienia rozumie się przesłanie wypełnionego „formularza zamówienia” dostępnego na www.el-olej.pl

 

4. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w ”formularzu zamówień” wraz z dokumentem zakupu (faktura VAT lub paragon).

5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu www.el-olej.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Serwis  www.el-olej.pl  zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

6.  www.el-olej.pl  w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

 

7. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z ”formularzem zamówienia”.

9. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je  www.el-olej.pl , opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na  www.el-olej.pl.

 

10.  www.el-olej.pl zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

11. Zakładając konto w  www.el-olej.pl akceptujesz niniejszy regulamin oraz wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Elektra S.J Twoich danych osobowych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

METODY PŁATNOŚCI
 
Płatności można dokonywać w następujący sposób:
 
1. Płatność pobraniowa
 
2. Przelew tradycyjny 
 
3. Płatność za pośrednictwem PayU
 
GWARANCJE I REKLAMACJE

 

1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.el-olej.pl objęte są gwarancją ich producentów.

2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Firmą Handlową Elektra S.J , ul Marecka 41 , 05-220 Zielonka Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest paragon lub faktura VAT, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

 

3. Klient ma prawo do 14 dni na zwrot/odstapienie od umowy bez podania przyczyny badz odniesienie sie do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27. Klient ma obowiązek poinformować www.el-olej.pl, iż zamierza odesłać zakupiony towar. Towar winien być oryginalnie zapakowany, nie otworzony, z nienaruszonymi plombami wraz z dowodem zakupu. Klient odsyła towar na własny koszt.
 
4. W sprawie zwrotu należy kontaktować się poprzez adres mailowy: jakub.stys@elektraoil.pl
 
5. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrujemy do 48 godzin

 

ZASTRZEŻENIA

 

1. Elektra S.J .  dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie www.el-olej.pl  były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Informacje zawarte na stronie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Elektra S.J .

 

ZASADY WYSYŁKI I KOSZTY TRANSPORTU
 
 
Przesyłki w formie paczek realizowane są firmą kurierską DPD. Przesyłki paletowe realizowane są przez firmę Raben. Czas dostarczenia towaru odpowiada informacji przy konkretnym produkcie lecz może ulec zmianie z przyczyn niezależnych. 
 
Przesyłki pobraniowe:
 
Paczka do 5kg - 19,99 zł brutto
Paczka do 30kg - 27,00 zł brutto
Paczka/paleta do 40kg - 55,00 zł brutto
Paczka/paleta do 60kg - 79,50 zł brutto
Paleta do 100kg - 83,00 zł brutto
Paleta do 200kg - 130,00 zł brutto
Paleta do 500kg - 220,00 zł brutto
 
Przesyłki przelewowe:
 
Paczka do 5kg - 19,99 zł brutto
Paczka do 30kg - 27,00 zł brutto
Paczka/paleta do 40kg - 55,00 zł brutto
Paczka/paleta do 60kg - 79,50 zł brutto
Paleta do 100kg - 83,00 zł brutto
Paleta do 300kg - 140,00 zł brutto
Paleta do 500kg - 200,00 zł brutto
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

 

Klauzula informacyjna dla Klientów Elektra Sp.Jawna
Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Elektra Sp.Jawna z siedzibą w Zielonce, adres: Marecka 41, 05-220 Zielonka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000077961, zwana dalej Administratorem.
2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
2.1. zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem z Działu Obsługi Klienta
i / lub
2.2. wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: biuro@elektraoil.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
3.1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
3.2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
3.3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
3.4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
3.5. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane osobowe ocenić niektóre Państwa cechy, służące do analizy Państwa preferencji, a w oparciu o nie dostosowywać Państwa profile w celu świadczenia dla Państwa usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.
4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Okres przechowywania danych.
5.1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
5.2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
6. Udostępnianie danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające),takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.
7. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
7.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
7.2. prawo do przenoszenia danych;
7.3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7.4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
7.5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
7.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
8.1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;
8.2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.
 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl